Včelařská farma Holasovice

Holasovice

 Včelařská farma Holasovice

Jsme malý rodinný podnik zabývající se plně profesionálně výhradně chovem včelstev bez jakékoliv doplňkové výroby či činnosti. V současné době chováme okolo 200 kmenových včelstev na 7 stanovištích v oblasti Nízkého Jeseníku. Včelaření v naší rodině má dlouholetou tradici. Včelařil již můj pradědeček v 19. století.

Začátky mého pohybu okolo včel spadají do roku 1977, kdy jsem začal včelařit se svým otcem v Klokočově u Vítkova a taktéž začal pracovat na Ústavu včelařství na VŠZ Brno (dnešní Mendlova univerzita) u prof. Ing. Sylvie Kubišové a Ing. Hany Háslbachové. Brno mne zásadně ovlivnilo kontaktem s vynikajícími včelařskými odborníky minulosti i současnosti (MVDr. Karel Neuman, Bedřich Rasocha, Josef Skřivánek, prof. Ing. Josef Budík, MVDr. Josef Staněk, MUDr. Václav Kučera a další). Zásadní však pro mé další včelařské směřování však bylo setkání se spolužákem Květošem Čermákem a Dr. Ptáčkem. S těmi jsme tehdy založili Kroužek nízkonástavkového včelaření, který pracoval úspěšně řadu let a ovlivnil celou generaci včelařů. Z jeho činnosti vznikl úl Optimal, který patří dnes k nejrozšířenějším úlům u komerčních včelařů. Také naše včelařská farma je postavena na včelaření v úlech od Optimalu odvozených. Na jednom stanovišti jsou včelstva chována v tachovských úlech s rámkovou mírou 39x24 cm z důvodu komerční produkce oddělků pro včelaře. Na této nejžádanější míře chováme asi 20% včelstev. Malá část včelstev (10%) je chována v úlech Langstroth na r. m. 448x159 mm. Náš včelařský provoz je vybaven moderní technologií, která zaručuje jak dobrou hygienu ve všech fázích manipulace s medem, tak i dobrou produktivitu práce. Mechanizováno je odvčelování medníkových nástavků, odvíčkování plástů, vytáčení na programovatelném zvratném medometu, pastování medu i plnění medu do spotřebitelského balení.


Žádné produkty značky Včelařská farma Holasovice nebyly nalezeny...